ศึกมวยดีวิถีไทย วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คู่เอกเปิดรายการ ฤทธิเดช ร.ร.กีฬาโคราช (แดง) ขึ้นชกกับ นพเก้า ศิษย์เจ๊พิณ (น้ำเงิน) พิกัด 127 ปอนด์ เรตเปิด ฤทธิเดชต่อ 3-2 กรรมการผู้ห้ามบนเวที พิจิตต์ พรหมคง Read More